Farro

És la farina de blat de moro blanc, cereal conreat tradicionalment a la comarca i que abans s'associava a èpoques de fam. En els darrers temps s'ha recuperat el farro com a cultiu distintiu i per les seves qualitats dietètiques i gastronòmiques. Les varietats que es fan servir per elaborar el farro són el blat de moro blanc, la de gust més fina, el blat de moro del queixal, i el blat de moro de la creu. La més habitual, però, perquè és més productiva, és la de blat de moro groc.